Over de stichting

Wie zijn wij.

De Dutch Animal Foundation is opgericht door Paul Peerenboom.

Paul heeft na bij verschillende Stichtingen gewerkt te hebben
besloten om zelf een Stichting op te richten. Waarom een Stichting oprichten met de doelstelling om dieren hulp te bieden in binnen- en buitenland als er al
meerdere Stichtingen zijn op dit gebied? De Dutch Animal Foundation wil graag
hulp bieden in wat voor een vorm dan ook. De vrijwilligers in het buitenland een
handvat bieden, financieel of door goederen, zodat deze hun werk goed uit kunnen voeren.

Hoog in ons vaandel staat het castreren en steriliseren van honden en
katten. Deze maatregel is nodig om het aantal zwerfhonden en katten te
verminderen.

De Dutch Animal Foundation is geen winstgevende organisatie
(non-profit).

Wij zetten ons in voor dierenhulp in binnen en buitenland. De  kosten die in rekening worden gebracht voor de dieren zijn algemene kosten ter
dekking van o.a. reiskosten, financiele steun, dierenartskosten, aanschaffen van
goederen waarvoor betaald moet worden, financiele steun aan buitenlandse
dierenorganisatie’s, asielen en verschillende uit te voeren projecten die onze
Stichting ondersteund.

Wat onze Stichting hoopt te bewerkstelligen is het welzijn van
dieren in binnen en buitenland te verbeteren en dat ieder mens zijn
verantwoordelijkheid neemt.

Laat we respect hebben voor alles wat leeft!

Paul Peerenboom

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 09208549